Kinderen hebben meer behoefte aan voorbeelden dan aan kritiek.

Joseph Joubert, essayist

Waarom is het zo belangrijk dat kinderen in elke groep, ieder jaar weer bezig zijn met leren en oefenen op het gebied van verkeer? Kortweg: omdat ze kind zijn. Kinderen zijn enorm kwetsbaar, zien geen risico’s en vergeten alles om zich heen tijdens hun spel. Het is afschuwelijk hoeveel kinderen nog altijd bij verkeersongelukken betrokken zijn. Basisscholen dragen (samen met ouders) een grote verantwoordelijkheid voor kinderen als het gaat om voorbereiding op de toekomst. Veilig aan verkeer deelnemen hoort daar zeker bij en strekt verder dan alleen een verkeersdiploma. We weten inmiddels dat elke leeftijd bepaalde ontwikkelingen met zich meebrengt. Laten we die dan optimaal benutten, óók op het gebied van verkeer. Oké, het is makkelijker gezegd dan gedaan, want verkeerseducatie op basisscholen vereist een goede voorbereiding en een behoorlijke dosis projectmanagement. Hoe fijn zou het zijn als jij en je team daar extra ondersteuning bij zouden krijgen?

Wat kan Two Move voor je betekenen?

Two Move helpt je team, leerkrachten en leerlingen door:

Investeer in verkeerseducatie

Hebben jullie een VEBO-convenant? Overweeg dan om (een deel van) de door de Provincie Limburg verleende subsidie in te zetten voor de ondersteuning van Two Move. Geen VEBO-convenant? Ik hanteer heel schappelijke tarieven en kijk altijd naar de meest efficiënte, duurzame oplossing. Door de jarenlange ervaring (ook als leerkracht) weet ik hoe het werkt. Dat maakt overleg gemakkelijk en scheelt een hoop tijd.

Vragen?

Heb je vragen of wil je informatie over de mogelijke projecten die je samen met de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf op jullie locatie kunt organiseren? Ik maak graag een afspraak om je er alles over te vertellen.

Leestipgroeiwijzer kind en verkeer

Meer weten?

Neem contact met ons op.